HÄR ÄR PREEMS STORA PÅVERKANS­KAMPANJ

mängder av misstänkta överträdelser

På den här webbsidan har vi på Greenpeace gjort en genomgång av den reklamkampanj Preem bedrivit för att försöka påverka allmänhet och beslutsfattare i samband med att beslut ska fattas om Preems önskade expansion. Att Preem gör reklam är i sig inget skäl för kritik, men när ett företag spenderar miljoner på direkt vilseledande reklam är det ett stort problem.

Dessutom har mediehus som Dagens Nyheter lånat ut sin redaktionella design för att Preems reklam ska framstå som journalistiskt innehåll. Detta kallas för “native-annonser” och det är ett dyrt och attraktivt format med begränsat antal tillgängliga införanden. Totalt har vi hittat 15 sådana annonser från Preem bara på Dagens Nyheters webbplats.

Klicka på annonserna för att utforska Preems misstänkta överträdelser av marknadsföringslagen.

95000 SEK

per artikel

1425000 SEK

totalt

Den otvättade
versionen

Stäng

Preem har köpt liknande annonser i Expressen. Annonserna som är svåra att skilja från redaktionellt innehåll och har puffar som läggs i tidningarnas nyhetsflöden, insprängt mellan “vanliga” artiklar.

Klicka på annonserna för att utforska Preems misstänkta överträdelser av marknadsföringslagen.

50000 SEK

per artikel

750000 SEK

totalt

Preem satsar även på reklam som är snarlik journalistiska specialreportage. Annonsmärkningen är extra svag här och Peter Wolodarski står som “ansvarig utgivare” trots att reklam inte kan ha sådan: Det är förbehållet journalistik. Annonserna spelar på människors rädsla för samhällskriser, terror och krig vilket bryter mot god marknadsföringssed. Insprängda länkar till myndighetssidor och titeln “När krisen kommer” skapar risk att reklamen ses som samhällsinformation. En företrädare från Energimyndigheten deltar i reklamen vilket myndigheten JO-anmälts för. 

Klicka på annonserna för att utforska Preems misstänkta överträdelser av marknadsföringslagen.

600000 SEK

innehålls­produktion

200000 SEK

distribution

Preem har även spenderat pengar på vilseledande reklam i Ny Teknik, Lysekilsposten, Youtube, Facebook och LinkedIn. För att förstärka budskapet har de anlitat den folkkäre kändisen Gunde Svan för att framföra och förstärka budskapet. Vi har valt att inte ta med den delen av Preems reklam som förvisso skulle kunna klassas som greenwashing (t ex att sponsra det smältande Vasaloppet) men som inte nödvändigtvis är uppenbara överträdelser av Marknadsföringslagen.

Totalt sett har vi bedömt att 38 av Preems sociala media-filmer är vilseledande.

12000 SEK

per sociala media-film

3000000 SEK

för att använda profilerad kändis

1500000 SEK

för att sprida filmerna

90000 SEK

övrig native-annonsering

Över
8021000 SEK
i påverkanspengar

(och det är alltså utöver Preems ordinarie reklaminvesteringar) 

KRÄV ATT KONSUMENTVERKET STOPPAR PREEMS GREENWASHING!

Visa ditt stöd för att Konsumentverket ska vidta kraftiga åtgärder för att stoppa Preems systematiska överträdelser av våra marknadsföringslagar.

Kontrollera att du fyllt i alla fält korrekt.
Tack för att du gör din röst hörd med oss!

Hjälp oss att uppmärksamma fler om Preem's olagliga greenwashing – klicka nedan för att dela!